top of page
Yoga-mindfulness logo 830x280.png

Yoga-mindfulness för ungdomar

Yoga-mindfulness för ungdomar är anpassad på ett sätt som dagens unga generation kan ta till sig. Att praktisera yoga och mindfulness är en kraftfull metod för att främja både fysisk och mental hälsa.

Många unga som engagerar sig i yoga upplever en djupare anknytning till sig själva, sin kropp och sin andning. Denna koppling har en positiv inverkan på självkänslan och självförtroendet. Utöver detta erbjuder yoga också verktyg för att hantera oro och stress på ett konstruktivt sätt.

Torsdag

19:00 - 20:00

Yoga-mindfulness för ungdomar

Start 29/08

Lärare: Jaana Siikanen

Kursavgift: 600 kr

6 veckorskurs - 60 min

Söndag

Söndag

15:30 - 16:30

Yoga-mindfulness för ungdomar

Start 01/09

Lärare: Jaana Siikanen

Kursavgift: 600 kr

6 veckorskurs - 60 min

Söndag

bottom of page