top of page
Yoga-mindfulness logo 830x280.png

Yoga-mindfulnessbaserad familjebehandling

Familjebehandling innebär att stärka positivt samspel, kommunikation och relationer i familjer. Det kan t ex handla om att man upplever att det är alltför mycket konflikter, eller att barnen/tonåringen/ungdomen har svårt att komma i säng, gå upp på morgonen, stänga av datorn. Yoga-mindfulness utvecklar förmågan att lyssna, förstå, acceptera sig själv och andra, och utvecklar människors självtillit och inre styrka. Kombinationen av dem båda innebär en mycket gedigen metod i att stärka alla familjemedlemmars växt. 

 

Yoga-mindfulnessbaserad familjebehandling består av en serie samtal i olika konstellationer av familjens medlemmar i kombination med att man (de vuxna i familjen i första hand) lär sig Yoga-mindfulness via våra kurser. T ex kan man gå kurs ena veckan och på samtal den andra. Hur upplägget ser ut varierar på familjens praktiska möjligheter och på hur intensivt familjen och familjebehandlaren kommer fram till att behandlingen ska gå till. 

Yoga-mindfulnessbaserad familjebehandling

Välkommen att höra av dig till Karin för mer information och frågor samt en kostnadsfri konsultation info@yoga-mindfulness.com eller på telefon 070-203 45 06.


 

Kostnad: 90 minuter samtal 1500 kr 

info@yoga-mindfulness.com eller på telefon 070-203 45 06.

Karin Karlsson

Karin Karlsson

Yoga-mindfulness lärare,

 familjeterapeut med mångårig erfarenhet av psykosocialt

förändringsinriktat familjearbete

bottom of page